Definicja i zastosowanie

Frezarka drogowa (frezarka do nawierzchni dróg) to maszyna, urządzenie lub narzędzie ręczne z napędem mechanicznym do skrawania na zimno górnej, odkształconej (uszkodzonej) warstwy nawierzchni drogowej na określoną głębokość, w celu jej wyprofilowania lub naprawy. Stosuje się ją do wysokowydajnego usuwania uszkodzonej nawierzchni dróg, placów lotnisk w procesie ich remontu czy regeneracji.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - szerokość frezowania ilość godzin główne wymagania
klasa III - do 1200 mm 132 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa II - do 2200 mm 72 1 rok pracy na maszynie kl. III
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa I - wszystkie typy 38 2 lata pracy na maszynie kl. II
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał