Definicja i zastosowanie

Koparki jednonaczyniowe są maszynami przeznaczonymi do robót ziemnych prowadzonych w różnych warunkach terenowych i gruntowych. Maszyny te charakteryzuje powtarzalność następujących po sobie czynności, wykonywanych w toku jednego cyklu pracy. Czynności te polegają zwykle na odspojeniu gruntu, przeniesieniu odspojonego urobku w zasięgu działania swojego osprzętu roboczego i następnie wyładowanie go na podstawione środki transportu lub na odkład. Możliwości wykorzystania nowoczesnych koparek jednonaczyniowych ogranicza jedynie pojemność i rodzaj posiadanego osprzętu dodatkowego. Obecnie, zarówno koparki podsiębierne jak i przedsiębierne posiadają zestawy łyżek dedykowane do wykonywania wykopów o określonym przeznaczeniu i wymiarach. Uniwersalność zastosowań tych maszyn podnosi możliwość łatwej wymiany naczynia roboczego. W spotykanych obecnie rozwiązaniach, czynności te w minimalnym stopniu angażują czas i wysiłek obsługi maszyny. W miejsce podstawowego osprzętu roboczego jest również stosowany osprzęt chwytakowy, wyposażenia żurawia, młota lub nożyc do kruszenia betonu.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - pojemność naczynia m3 ilość godzin główne wymagania
klasa III - do 0,8 m3 176 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa II - do 1,5 m3 72 1 rok pracy na maszynie kl. III
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa I - wszystkie typy 44 2 lata pracy na maszynie kl. II
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał