Definicja i zastosowanie

Koparko-ładowarka to nowoczesna maszyna robocza z grupy maszyn budowlanych, średniej mocy, na podwoziu kołowym z napędem hydraulicznym, posiadająca układ roboczy ładowarkowy oraz koparkowy. Te dwa układy robocze oraz możliwość zastosowania w każdym z nich dodatkowych osprzętów wymiennych powodują, że jest to maszyna o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Wszechstronność oraz niskie koszty eksploatacji to główne jej zalety. Główne zastosowanie to prace ziemne charakterystyczne dla ładowarek, czyli załadunek i transport urobku na niewielkich odległościach oraz charakterystyczne dla koparek, czyli wykopy wąsko przestrzenne. W wyniku zastosowania dodatkowego osprzętu wymiennego zarówno w układzie roboczym koparkowym jak i ładowarkowym uzyskujemy szeroką gamę prac możliwych do wykonania, a mianowicie: załadunek, zgarnianie, odśnieżanie, zamiatanie, frezowanie, sztaplowanie, wykonywanie odwiertów, przesadzanie drzew, kopanie rowów, koszenie skarp. Krótko mówiąc nie ma prac, których nie można wykonać tą maszyną

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - ilość godzin główne wymagania
klasa III – wszystkie typy 176 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał