Definicja i zastosowanie

Ładowarka teleskopowa jest maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych, często określana jest, jako kołowy nośnik osprzętu. Główna różnica w stosunku do ładowarki klasycznej to zmienna długość wysięgnika dochodzącego do ok. 12-15 m, co powoduje, że jest maszyną niezastąpioną w budownictwie. Rolnictwie oraz przy wszelkiego rodzaju pracach magazynowych. Ładowarki teleskopowe mają zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach związane z podawaniem ładunków na różne wysokości, czyli szybki i sprawny transport pionowy. Rodzaj transportowanych ładunków zależy od użytego osprzętu roboczego – a może być on bardzo różnorodny. Poza ładunkami możliwe jest także przemieszanie ludzi. Ładowarka i podnośnik w jednym.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - typ maszyny ilość godzin główne wymagania
bez klasy 176 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał