Definicja i zastosowanie

Narzędzia udarowe ręczne są to ręczne urządzenia służące do bezpośredniego oddziaływania na element pracy, które są wyposażone w system udaru. Młoty udarowe (kłujące, wiercące) to narzędzia do pracy w betonie, kamieniu, służące do wykonywania przebić w ścianach, posadzkach, skuwania tynków i płytek, prac rozbiórkowych oraz do remontów nawierzchni dróg.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - rodzaj zasilania ilość godzin główne wymagania
bez klasy 44 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał