Definicja i zastosowanie

Samochód ciężarowy z napędem na wszystkie koła, posiadający zdolność poruszania się w terenie. To pojazd transportowo-roboczy oraz nośnik narzędzi specjalistycznych, stosowany w trudnych warunkach terenowych.
Posiada ponad 70 różnego rodzaju osprzętów, m.in.:

Dzięki rozbudowanemu układowi hydraulicznemu ma możliwość podłączenia dużej ilości osprzętów, w czym pomagają mu zunifikowane złacza. Szerokie zastosowanie w drogownictwie do wszelkich prac do letniego i zimowego utrzymania dróg, w energetyce, technicznym ratownictwie drogowym (straż pożarna), leśnictwie, budownictwie, na kolei, wojsku oraz w gospodarce komunalnej.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - typ maszyny ilość godzin główne wymagania
bez klasy 216 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał