Definicja i zastosowanie

Maszyna, urządzenie lub narzędzie ręczne z napędem mechanicznym służące do realizacji wybranych zabiegów technologicznych zimowego utrzymania dróg polegającego na usuwania skutków opadów śniegu. Odśnieżarki mają zastosowanie do mechanicznego usuwania z jezdni śniegu świeżego, luźnego, śniegu zajeżdżonego, naboju śnieżnego oraz błota pośniegowego (także jego załadunek) w celu zapewnienia ich przejezdności.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - moc silnika kW ilość godzin główne wymagania
klasa III – do 120 kW 132 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa II – do 220 kW 57 1 rok pracy na maszynie kl. III
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa I - wszystkie typy 38 2 lata pracy na maszynie kl. II
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał