Definicja i zastosowanie

Maszyna (urządzenie) służące do transportu pionowego (poziomego) masy betonowej od miejsca jej dostarczenia na plac budowy do miejsca jej wbudowania metodą hydrauliczną. Zastosowania: transport pionowy (poziomy) masy betonowej w budownictwie kubaturowym z miejsca o poziomie „0” do miejsc jej wbudowania ( powyżej lub poniżej „0”) metodą hydrauliczną – ciągle i z dużą wydajnością.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - ilość godzin główne wymagania
klasa III – wszystkie typy 88 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał