Definicja i zastosowanie

Przecinarki to urządzenia służące do cięcia nawierzchni drogi w celu jej późniejszego usunięcia lub wykonania dylatacji. Przecinarki nawierzchni znajdują zastosowanie podczas prac remontowych dróg. W zależności od średnicy zastosowanej tarczy możemy uzyskać różne głębokości cięcia. W zależności od rodzaju zastosowanej tarczy możliwe jest cięcie powierzchni asfaltowych lub betonowych. W przecinarkach o dużej głębokości cięcia zastosowany jest napęd kół ułatwiający i przyspieszający pracę.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - ilość godzin główne wymagania
klasa III – wszystkie typy 44 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał