Definicja i zastosowanie

Równiarki są maszynami do robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, a w szczególności do profilowania torowiska drogowego i wznoszenia nasypów o niewielkiej wysokości wykonywanych przy pomocy lemiesza zakończonego nożem o konstrukcji przystosowanej do szybkiej zmiany ustawienia. Podstawowymi pracami budowlanymi związanymi z wykorzystaniem równiarek są: ścinanie gruntu ze strony górnej i przenoszenie go w kierunku poprzecznym torowiska, korytowanie torowiska i następnie rozścielanie w nim materiałów wykorzystywanych przy budowie drogi. Przy użyciu tych maszyn te wykonywane są również prace wykończeniowe niektórych nawierzchni np. żwirowych, profilowanie nasypów, rowów oraz plantowanie dużych powierzchni terenu. Równiarki należą również do grupy maszyn często wykorzystywanych do zimowego odśnieżania dróg.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - moc silnika kW ilość godzin główne wymagania
klasa III – do 110 kW 176 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa II – do 220 kW 72 1 rok pracy na maszynie kl. III
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa I - wszystkie typy 44 2 lata pracy na maszynie kl. II
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał