Definicja i zastosowanie

Maszyny do zagęszczania definiuje się jako wszelki sprzęt, który może być zastosowany do zmniejszania spulchnienia gruntów lub zagęszczania warstw nawierzchni drogi. Maszyny te stosowane są w budownictwie drogowym i ziemnym do zagęszczania. W zależności od rodzaju maszyny mogą być używane do zagęszczania nasypów, jak również do wykopów wąskoprzestrzennych (zagęszczarki rewersyjne), szerokoprzestrzennych (zagęszczarki rewersyjne i jednokierunkowe) oraz jamistych (ubijaki).

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - ilość godzin główne wymagania
klasa III – wszystkie typy 44 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał