Definicja i zastosowanie

Zespół maszyn i urządzeń służących do rozkładania betonu wałowanego lub chudych mieszanek betonowych, podbudowy i luźnych mieszanek mineralnych Stosowane są przy budowie nowych dróg, wymianie nawierzchni, utrzymania i naprawa dróg drugorzędnych i wiejskich, wąskich uliczek i alejek, parkingów samochodowych oraz posadzek budowli posiadających duże powierzchnie otwarte.

Uprawnienia i szkolenia przygotowujące

Aby pracować daną maszyną, konieczne jest posiadanie UPRAWNIEŃ PAŃSTWOWYCH (odpowiedni wpis w KSIĄŻCE OPERATORA MASZYN), zgodnych z charakteryzującym ją parametrem, określonym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Aby uzyskać UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE, należy ukończyć odpowiednie szkolenie przygotowujące oraz otrzymać pozytywną ocenę na Egzaminie Państwowym.

UPRAWNIENIA SZKOLENIA
parametr - wydajność m3/h ilość godzin główne wymagania
klasa III – do 30 m3/h 132 1 mc stażu lub dodatkowe zajęcia praktyczne
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał
klasa II – wszystkie typy 72 1 rok pracy na maszynie kl. III
stanowiskowe badania lekarskie - oryginał