WYMAGANE DOKUMENTY

  1. DOWÓD OSOBISTY
  2. ORYGINAŁ ORZECZENIA LEKARSKIEGO - potwierdzającego, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyny danej specjalności (ważność 5 mc-y)
  3. ORYGINAŁ POTWIERDZENIA ZAPŁATY ZA KURS
  4. KSIĄŻKA OPERATORA MASZYN - jeżeli kandydat posiada

NUMER KONTA

62 1090 2688 0000
0001 1412 0871

MIEJSCE SZKOLENIA

OŚRODEK SZKOLENIOWY
ul. Diamentowa 4a, 20-447 Lublin
(niski budynek I p)

KONTAKT

tel/fax: 81 744 91 01

BAZY ZAMIEJSCOWE 

tel: 81 744 91 03

DOJAZD

Komunikacja MPK

19, 25, 50 i 160

 

!!!!!!!

 

W związku ze zmianą przepisów regulujących szkolenia operatorów maszyn od dnia 01.04.2017 prosimy o zapoznanie się

z obowiązującą podstawą prawną

lub bezpośrednim kontaktem z Ośrodkiem

 

!!!!!!!

 

 

 

 

 

PROMOCJE: oferty specjalne i promocje dla stałych Klientów

 

ŚWIĄTECZNY

BON RABATOWY NA SZKOLENIA Z xxxx ROKU

to atrakcyjna propozycja dla zdecydowanych

Jak co roku, stali Klienci mają możliwość wcześniejszego opłacenia kursu z xxxx roku z atrakcyjnym rabatem - szczegóły w Ośrodku.

 

BON RABATOWY NA KURS OPERATORA 

DLA UCZNIÓW POLICEALNEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ "OPERATOR"

I AKADEMII DOSKONALENIA ZAWODOWEGO "OPERATOR"

to "złoto dla ambitnych i wytrwałych"

W trakcie kształcenia na różnorodnych kursach zawodowych z zakresu np: górnictwa podziemnego, drogownictwa, budownictwa i rolnictwa, słuchacze mają możliwość bezpłatnego odbycia kursu na operatora maszyn, co daje im konkretne - bo państwowe i obowiązujące na terenie UE - uprawnienia do pracy na sprzęcie.

 

DODATKOWE SZKOLENIA W TRAKCIE KURSU NA OPERATORA

DLA KURSANTÓW SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO "OPERATOR" 

to oszczędność czasu, "nerwów" i pieniędzy !!!!!

DRUGIE UPRAWNIENIE (koparko-ładowarki)

W trakcie kursu na koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe lub inne maszyny do robót ziemnych klasy III, uczestnik posiadający praktykę przy obsłudze koparko-ładowarki, może jednocześnie odbyć kurs na koparko-ładowarki.

ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ O TYP MASZYNY Z ZAKRESU II lub I KLASY

Osoby posiadające uprawnienia z zakresu III lub II klasy maszyn danej specjalności, mogą rozszerzyć uprawnienia o konkretny typ tej maszyny,

z zakresu odpowiednio - II lub I klasy. W tym wypadku nie jest wymagany dodatkowy staż pracy na maszynie.

 

KOLEJNE SZKOLENIA

DLA OSÓB Z UPRAWNIENIAMI

to propozycja dla osób wiążących swoją przyszłość z zawodem operatora,

które chcą się rozwijać i podwyższać kwalifikacje

- no i które lubią do nas wracać ...... !!!

ZMIANA SPECJALNOŚCI - w danej grupie maszyn

W ciągu roku od uzyskania uprawnień, istnieje możliwość odbycia szkolenia na kolejną specjalność w danej grupie maszyn, z pominięciem uczestnictwa w części ogólnych zajęć teoretycznych.

II KLASA

Osoby posiadające min. 12-miesięczny staż pracy na maszynie klasy III, mogą odbyć kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień z zakresu II klasy

I KLASA

Osoby posiadające min. 24-miesięczny staż pracy na maszynie klasy II, mogą odbyć kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień z zakresu I klasy

 

 

TABLICA OGŁOSZEŃ:

sprawdź najnowsze ogłoszenia w zakładce "tablica ogłoszeń"

Zapraszamy !!!!!