WYMAGANE DOKUMENTY

  1. DOWÓD OSOBISTY
  2. ORYGINAŁ ORZECZENIA LEKARSKIEGO - potwierdzającego, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyny danej specjalności (ważność 5 mc-y)
  3. ORYGINAŁ POTWIERDZENIA ZAPŁATY ZA KURS
  4. KSIĄŻKA OPERATORA MASZYN - jeżeli kandydat posiada

NUMER KONTA

62 1090 2688 0000
0001 1412 0871

MIEJSCE SZKOLENIA

OŚRODEK SZKOLENIOWY
ul. Diamentowa 4a, 20-447 Lublin
(niski budynek I p)

KONTAKT

tel/fax: 81 744 91 01

BAZY ZAMIEJSCOWE 

tel: 81 744 91 03

DOJAZD

Komunikacja MPK

19, 25, 50 i 160

TABLICA OGŁOSZEŃ: promocja zatrudnienia, ogłoszenia różne

KONKURS OPERATORÓW kolejny konkurs na wiosnę

NAJEM POMIESZCZEŃ::

DLA TYCH,

:-) KTÓRZY CHCĄ PRACOWAĆ i BYĆ Z NAMI "NA OKRĄGŁO" :-)

SPECJALNA OFERTA NAJMU

LOAKLI EKSPOZYCYJNYCH, USŁUGOWYCH oraz POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

w Lublinie na ul. Diamentowej 4a

 

 PROMOCJA ZATRUDNIENIA:

 

***

Operator Sp. z o.o. informuje, że przeprowadził usługę szkoleniowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach dla osób bezrobotnych, finansowaną ze środków UE w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszy Społecznego, dla 11 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w zakresie: "Monter rusztowań budowlano - montażowych metalowych"

 

***

Operator Sp. z o.o. informuje, że przeprowadził usługę szkoleniowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim dla osób bezrobotnych, finansowaną ze środków Funduszu Pracy w ramach "rezerw ministra" - Program na aktywizację zawodową osób bezrobotynych w wieku 30-50 lat, dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim  w zakresie: "Operator koparko-ładowarki klasa III uprawnień"

 ***

 Operator Sp. z o.o. informuje, że przeprowadził usługę szkoleniową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (I)współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim - 10 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki klasa III uprawnień".

***

Akademia Doskonalenia Zawodowego OPERATOR uprzejmie informuje, że przeprowadziła usługę szkoleniowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (II) – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przeszkolonych zostało 10 osób bezrobotnych w zakresie: "Operator koparko-ładowarki klasa III uprawnień". Wszyscy ukończyli szkolenie i uzyskali uprawnienia operatora koparkoładowarek wszystkie typy klasa trzecia.

***


wykaz szkoleń zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Instytucja / kontakt ilość termin nazwa szkolenia

 

     

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

10 osób 07.06 - 07.07.2016 Operator koparko-ładowarki III klasa uprawnień
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku              tel. 81 461 35 16 8 osób 16.11 - 14.12.2011 Operator koparkoładowarki kl.III
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie tel. 81 466 53 00 6 osób 24.11-17.12.2010 Obsługa koparko-ładowarki klasa III
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim tel. 81 827 21 45 10 osób 24.11-17.12.2010 Operator koparko-ładowarki klasa III
       

 

       
       
       

 

 

 

PROGRAMY: 

Kierunek

kwalifikacja

ilość godzin zt+zp/praktyki

    ilość godzin zt+zp/praktyki

GÓRNICTWO PODZIEMNE

Technik górnictwa podziemnego

878/160godz.   Górnik eksploatacji podziemnej 663godz.

DROGI I MOSTY

Technik drogownictwa

779/320godz.

 

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

687godz.

ROLNICTWO

Technik mechanizacji rolnictwa

890/160godz.

 

Mechanik-operator maszyn i urządzeń  rolniczych

720godz.

BUDOWNICTWO

Technik budownictwa

883/160godz.

 

Monter konstrukcji budowlanych

620godz.

        Zbrojarz - betoniarz 620godz.
        Murarz - tynkarz 620godz.
           

 

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA w PST:  IX 2019

GRUPY: 12 -16 osobowe

WYMAGANIA WSTĘPNE dla uczestników:

  1. ukończone 18 lat
  2. wykształcenie co najmniej gimnazjalne
  3. dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

 

ZAPISY DO 6 WRZEŚNIA