WYMAGANE DOKUMENTY

  1. DOWÓD OSOBISTY
  2. ORYGINAŁ ORZECZENIA LEKARSKIEGO - potwierdzającego, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyny danej specjalności (ważność 5 mc-y)
  3. ORYGINAŁ POTWIERDZENIA ZAPŁATY ZA KURS
  4. KSIĄŻKA OPERATORA MASZYN - jeżeli kandydat posiada

NUMER KONTA

62 1090 2688 0000
0001 1412 0871

MIEJSCE SZKOLENIA

OŚRODEK SZKOLENIOWY
ul. Diamentowa 4a, 20-447 Lublin
(niski budynek I p)

KONTAKT

tel/fax: 81 744 91 01

BAZY ZAMIEJSCOWE 

tel: 81 744 91 03

DOJAZD

Komunikacja MPK

19, 25, 50 i 160

OFERTA OŚWIATOWA OPERATORA

 

 

 

W ramach bezpłatnej nauki w 2-letniej POLICEALNEJ SZKOLE TECHNICZNEJ OPERATOR prowadzone jest kształcenie na kierunkach:

TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK GEODETA

TECHNIK WIERTNIK

TECHNIK GEOLOG

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK URZADZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

aby zobaczyć ofertę i się zapisać przejdź na stronę szkoły (kliknij)

 

Za to w AKADEMII DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OPERATOR prowadzone są kursy zawodowe, które etapami przygotowują słuchaczy do uzyskania tytułu zawodowego ( np. technika).

Uczestnicy takiego kształcenia mają możliwość podejścia do egzaminu przed OKE lub potwierdzenia poszczególnych umiejętności zawodowych w ramach danej kwalifikacji. 

Dodatkowo, w trakcie nauki, uczestnicy odbywają kurs na operatora maszyn do robót budowlanych, ziemnych lub drogowych, dzięki czemu - po zdaniu egzaminu państwowego przed IMBiGS, mogą pracować na danej maszynie.

 szczegóły poniżej

 

BUDOWNICTWO

TECHNIK BUDOWNICTWA

+ operator pompy / podajnika do betonu kl.III

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

Monter konstrukcji budowlanych

+ operator pompy / podajnika do betonu kl.III

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

Zbrojarz - betoniarz

+ operator pompy / podajnika do betonu kl.III

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

Murarz - tynkarz

+ operator pompy / podajnika do betonu kl.III

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x
   
   
   
   
   
   
DROGI I MOSTY

TECHNIK DROGOWNICTWA

+ operator walca drogowego kl.III

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

+ operator walca drogowego kl.III

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

   
   
   
GÓRNICTWO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

+ operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III

rekrutacja do  21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

Górnik eksploatacji podziemnej

+ operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III

 

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x


   
   
   
ROLNICTWO

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA

+ operator ładowarki teleskopowej (wno)

rekrutacja do 21.09.2018
rozpoczęcie wrzesień 2018
x x

Mechanik - operator maszyn i urządzeń rolniczych

+ operator ładowarki teleskopowej (wno)

 

rekrutacja do 21.09.2018
 
rozpoczęcie wrzesień 2018  
x x