WYMAGANE DOKUMENTY

 1. DOWÓD OSOBISTY
 2. ORYGINAŁ ORZECZENIA LEKARSKIEGO - potwierdzającego, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyny danej specjalności (ważność 5 mc-y)
 3. ORYGINAŁ POTWIERDZENIA ZAPŁATY ZA KURS
 4. KSIĄŻKA OPERATORA MASZYN - jeżeli kandydat posiada

NUMER KONTA

62 1090 2688 0000
0001 1412 0871

MIEJSCE SZKOLENIA

OŚRODEK SZKOLENIOWY
ul. Diamentowa 4a, 20-447 Lublin
(niski budynek I p)

KONTAKT

tel/fax: 81 744 91 01

BAZY ZAMIEJSCOWE 

tel: 81 744 91 03

DOJAZD

Komunikacja MPK

19, 25, 50 i 160

 grudzień

Nasze Szkolenia odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie maseczki ochronnej oraz dezynfekcja dłoni na wejściu do Ośrodka

W biurze może przebywać 1 klient zaopatrzony w maseczkę .

 

Jesteśmy dostępni pod nr telefonu 081 744 91 01

Zapraszamy!

 

 

 maszyny do robót ziemnych - egzamin przed IMBiGS

Koparki jednonaczynioweKoparko - Ładowarka

klasa III

09.09 - 30.09.2021

weekendy:

10.09 - 28.10.2021

 

klasa I 18.09 - 30.09.2021
Koparko-ładowarkiKoparko - Ładowarka

klasa III

09.09 - 30.09.2021

weekendy:

10.09 - 28.10.2021

x x
x x
Ładowarki jednonaczynioweKoparko - Ładowarka

klasa III

09.09 - 30.09.2021

weekendy:

10.09 - 28.10.2021

 

klasa I 18.09 - 30.09.2021
x
SpycharkiKoparko - Ładowarka
klasa III 09.09 - 30.09.2021
klasa I 18.09 - 30.09.2021

RówniarkiRówniarki
klasa I 09.09 - 30.09.2021
 

WNO - Ładowarki teleskopoweKoparko - Ładowarka
x

 

bez klasy
09.09 - 30.09.2021
   
maszyny do robót drogowych - egzamin przed IMBiGS
Walce drogoweKoparko - Ładowarka
klasa II  
09.09 - 30.09.2021
   
FrezarkiKoparko - Ładowarka
klasa I 09.09 - 30.09.2021

OdśnieżarkiKoparko - Ładowarka
- 09.09 - 30.09.2021
 
 
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Zespół maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych
klasa I 09.09 - 30.09.2021

Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowychKoparko - Ładowarka
klasa II 09.09 - 30.09.2021
 
 
Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych Koparko - Ładowarka
 
 
-
09.09 - 30.09.2021
 
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowychKoparko - Ładowarka
klasa II 09.09 - 30.09.2021

 
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowychKoparko - Ładowarka
klasa II 09.09 - 30.09.2021

 
Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywKoparko - Ładowarka
- 09.09 - 30.09.2021
-
-  
Malowarki znaków na jezdniMalowarki znaków na jezdni
              
x 09.09 - 30.09.2021
   
RemonteryKoparko - Ładowarka
09.09 - 30.09.2021
RecykleryKoparko - Ładowarka
klasa III 09.09 - 30.09.2021
x  
   
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew **Piły spalinowe do ścinki drzew

klasa III 20.09 - 30.09.2021
x  
   
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym **Koparko - Ładowarka

klasa III 20.09 - 30.09.2021
x  
   
PAKIET - piły, przecinarki, zagęszczarki i narzędzia udarowe ręczne**

 

 

 


klasa III,b/k 20.09 - 30.09.2021
x
 
   
Zagęszczarki i ubijaki wibracyjneZagęszczarki i ubijaki wibracyjne
- 20.09 - 30.09.2021
x
   
Narzędzia udarowe ręczneNarzędzia udarowe ręczne
-

20.09 - 30.09.2021

x  
   
Sprężarki przewoźne elektrownie polowe wielozad. zasilacze hydraul.

 

 

 

 

20.09 - 30.09.2021
   
inne maszyny i urządzenia techniczne - egzamin przed IMBiGS
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe, montażRusztowania budowlano-montażowe metalowe
bez klasy 20.09 - 30.09.2021
x  
   
Agregaty tynkarskieKoparko - Ładowarka

20.09 - 30.09.2021

Wielozadaniowe nośniki osprzętówWielozadaniowe nośniki osprzętów

bez klasy 09.09 - 30.09.2021
UNIMOG 09.09 - 30.09.2021
inne 09.09 - 30.09.2021
Podajniki do betonuKoparko - Ładowarka
klasa III 09.09 - 30.09.2021
x
   

Pompy do mieszanki betonowej

Koparko - Ładowarka

klasa III 09.09 - 30.09.2021
 

Betoniarki

Betoniarki
-
09.09 - 30.09.2021
   
maszyny i urządzenia dźwigowe - egzamin przed UDT**

Wózki widłowe
z wymianą butli gazowych

wozkiwidlowe

x wrzesień 2021
   
   

Wózki jezdniowe specjalizowane podnośnikowe / teleskopowe
wozkiteleskopowe

x wrzesień 2021
   
   

Podesty / rusztowania ruchome
podestyruchome

x wrzesień 2021
   
 

Podesty ruchome przejezdne
(w tym "zwyżki")
podestyruchomeprzejezdne

x wrzesień 2021
 
   

Suwnice, wciągniki, wciągarki
suwnica

x wrzesień 2021
   
   

Żurawie
(w tym "HDS-y")
zurawie

x wrzesień 2021
   
   

* SZKOLENIA GRUPOWE - w przypadku odrębnego grupowego zlecenia, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia, poza planowanym harmonogramem

** EGZAMIN przed UDT nie jest konieczny w przypadku obsługi wózka widłowego w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

W związku ze zmianą przepisów regulujących szkolenia operatorów maszyn od dnia 01.04.2017 prosimy o zapoznanie się

z obowiązującą podstawą prawną

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000134

lub bezpośrednim kontaktem z Ośrodkiem

 

 

 

****

OFERUJEMY USŁUGI MASZYNAMI BUDOWLANYMI

Wykonujemy wszystkie roboty ziemne, na które pozwala nam koparka.

Koparka dysponuje łyżkami o szerokości 30cm, 50cm 100cm

W naszej ofercie posiadamy również mini - ładowarkę

Tel. 601-983-983

Wykonujemy wykopy pod:

 • Ogrodzenia
 • Fundamenty budynków
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba
 • Instalacje wodne, gazowe, elektryczne, kanalizacyjne
 • Odwodnienia budynków
 • Oczka wodne, baseny, różne zbiorniki
 • I wiele innych zadań

 

***

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W OPERATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ LUBLINIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO*, niniejszym informuje się, iż:1. 

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Operator sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Diamentowa 4 A, 20-447 Lublin

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Adriana Dziury, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

 

a. w celu realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych( podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO ), w tym przede wszystkim w celu prowadzenia rozliczeń z organami podatkowymi, ZUS, urzędami pracy, instytucjami finansującymi ( projekty ). Przedmiotowa realizacja polega w szczególności na zapewnieniu przez Administratora możliwości organizacji przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminów związanych z procedurą uzyskania określonych uprawnień w ramach zawodów regulowanych w tym prowadzenia rejestru wydanych uprawnień, jak również dokonania rozliczeń w tym zakresie,

 

b. w celu podjęcia czynności w związku z podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) z Państwem/Państwa pracodawcą lub instytucją kierującą ( np.: właściwy urząd pracy ),

 

c. w celu udokumentowania faktu wykonania szkolenia, poprzez wypełnienie formularza referencji dla Administratora na poczet przyszłych postępowań ofertowych, tj. na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a ). Formularz przesyłany jest w formie zanonimizowanej,

 

d. w pozostałych wypadkach Państwa dane przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać w formie pisemnej notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ).

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych, zbieranych bezpośrednio od Państwa, bądź od Państwa pracodawców lub instytucji publicznych, które kierują Państwa na organizowane przez nas szkolenia, a przetwarzanych w celu realizacji tychże zadań, wynikających z profilu działalności prowadzonej przez Administratora danych, wynika wprost z formularzy przekazywanych do Administratora danych, bądź porozumienia zawieranego z pracodawcą lub określoną instytucją.

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione ( na zasadzie powierzenia przetwarzania danych ) naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom - tylko i wyłącznie w celu realizacji usług niezbędnych do wywiązania się przez Administratora danych z konieczności wykonania przedstawionych powyżej celów przetwarzania. Dane osobowe będą również ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( np.: organy wymiaru sprawiedliwości, instytucje publiczne ( np.: urzędy gmin, starostwa, urzędy wojewódzkie ), urzędy pracy, itp.) do przetwarzania takich danych. Instytucją egzaminującą jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów odrębnych.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa ( w tym: prawa podatkowego ), z wytycznych realizowanych projektów, porozumień zawieranych z instytucjami uczestniczącymi w procesie szkoleniowym, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, tzn: przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz do czasu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Dane wynikające z przedstawionego zaświadczenia lekarskiego będą przetwarzane przez okres 40 lat, po czym podlegać będą brakowaniu.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 

a. dostępu do danych,

 

b. do poprawiania danych,

 

c. do uzupełnienia danych,

 

d. do usunięcia danych, zgodnie z treścią art. 17,

 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wniesienie pisma osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres siedziby Administratora) lub w formie wiadomości mailowej - bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,

 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z treścią art. 21 RODO,

 

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.

 

8. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania czynności związanych z przeprowadzeniem szkolenia. Przetwarzanie danych wynikających z zawartych umów ( pracodawcy/urzędy pracy/instytucje kierujące ) jest obowiązkowe.

 

9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 

10. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one podlegać profilowaniu.

 

11. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.